Česká republika: UOOU – kontroly provedené v první polovině roku 2021

Uchovávání a skladování
Dozorčí úřad
Identifikační karty

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) zveřejnil dne 25. října 2021 přehled kontrol provedených v oblasti ochrany osobních údajů v prvním pololetí roku 2021. Konkrétně ÚOOÚ nastínil celkem 21 kontrol v řada sektorů včetně finančních služeb a pojišťovnictví, neziskový sektor, poskytování zboží a služeb, vzdělávání a zprostředkovatelé prodeje elektřiny a zemního plynu. Konkrétně ÚOOU konstatoval, že jedna z kontrol ve finančním a pojišťovacím sektoru se týkala uchovávání průkazů totožnosti, kdy auditoři zjistili, že kontrolovaná osoba zpracovávala přiměřené, relevantní a nezbytné množství osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům a dodržovala desetiletá zadržovací lhůta vycházející z maximální délky promlčecí doby podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst pouze v češtině, zde.

en English
X