Česká republika: Návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Nový a aktualizovaný návrh zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „návrh zákona“) byl zveřejněn dne 29. dubna 2022 a očekává se, že pokud bude schválen, vstoupí v platnost dne 1. července 2023.

Vzhledem k roztříštěnosti a nejednotnosti právních předpisů na ochranu oznamovatelů napříč členskými státy EU přijala EU dne 23. října 2019 směrnici o whistleblowingu. Směrnice o oznamovatelích stanoví minimální standardy ochrany oznamovatelů v EU, která je v platnosti od 16. prosince 2019 Členské státy byly povinny jej provést do vnitrostátního práva do 17. prosince 2021.

V tomto ohledu Česká republika neimplementovala směrnici o whistleblowingu v implementační lhůtě. V důsledku toho má směrnice o whistleblowingu přímou účinnost od 18. prosince 2021, ačkoli ukládá povinnosti pouze veřejným subjektům (jako jsou státní a obecní úřady, veřejné vysoké školy, veřejné zdravotnické instituce a společnosti ve veřejném vlastnictví), nikoli soukromým podnikům. Ministerstvo spravedlnosti vydalo pokyny k přímému účinku směrnice o whistleblowingu, které byly naposledy aktualizovány 15. prosince 2021.