WhatsApp - pokuta 225 milionů EUR za porušení transparentnosti

Irsko: DPC pokutuje WhatsApp 225 milionů EUR za porušení transparentnosti po řešení sporů EDPB.

Komise pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPC“) dne 2. září 2021 oznámila, že vydala rozhodnutí o udělení pokuty společnosti WhatsApp Ireland Ltd. ve výši 225 milionů EUR poté, co byla povinna přehodnotit a navýšit navrhovanou pokutu na základě řady faktory podle závazné rozhodnutí Evropského parlamentu pro ochranu údajů (dále jen „EDPB“) o řešení sporů, přijaté dne 28. července podle čl. 65 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „GDPR“).

EDPB zejména zdůraznil, že požádal DPC, aby změnila svůj návrh rozhodnutí týkající se porušení transparentnosti, výpočtu pokuty a lhůty pro splnění příkazu. EDPB konkrétněji nastínil, že kromě zjištění DPC se společnost WhatApp dopustila závažného porušení článků 12, 13 a 14 GDPR ve vztahu k informacím poskytovaným uživatelům, jakož i to, že dále identifikovala další nedostatky v poskytovaných informacích, ovlivňující schopnost uživatelů porozumět sledovaným oprávněným zájmům, a proto požadoval, aby rozhodnutí DPC zahrnovalo zjištění porušení čl. 13 odst. 1 písm. d) GDPR. EDPB navíc poukázal na to, že došlo také k porušení zásady transparentnosti zakotvené v čl. 5 odst. 1 písm. A) GDPR, a požadoval, aby se to promítlo do konečné výše pokuty.

EDPB kromě toho podal řadu žádostí a poskytl vysvětlení, pokud jde o samotný výpočet pokuty. EDPB konkrétně rozhodl, že obrat podniku není výlučně relevantní pro stanovení maximální výše pokuty v souladu s čl. 83 odst. 4-odst. 6 GDPR, ale lze jej vzít v úvahu i pro výpočet případně pokutu, aby zajistila, že pokuta bude účinná, přiměřená a odrazující v souladu s čl. 83 odst. 1 GDPR. EDPB proto zjistila, že konsolidovaný obrat mateřské společnosti WhatsApp, společnosti Facebook Inc., by měl být zahrnut do výpočtu obratu. Kromě toho EDPB poprvé poskytl vyjasnění výkladu čl.83 odst.3 GDPR, přičemž zdůraznil, že v případě, že dojde k vícenásobnému porušení předpisů u stejných nebo souvisejících operací zpracování, by při výpočtu měla být vzata v úvahu všechna porušení výše pokuty.

Konečně, konečné rozhodnutí DPC obsahuje příkaz k uvedení operací zpracování do souladu ve lhůtě tří měsíců, což bylo zkráceno oproti šestiměsíčnímu časovému rámci původně stanovenému v návrhu rozhodnutí DPC, jak požadoval EDPB, který zdůraznil zásadní je důležité zajistit dodržování povinností týkajících se transparentnosti v co nejkratším časovém rámci.

Můžete si přečíst tiskovou zprávu DPC zde, tisková zpráva EDPB zde, závazné rozhodnutí EDPB zde, a konečné rozhodnutí DPC zde.

en English
X