WhatsApp – grzywna w wysokości 225 mln euro za naruszenie przejrzystości

Irlandia: DPC nakłada na WhatsApp grzywnę w wysokości 225 mln euro za naruszenia przejrzystości po rozstrzygnięciu sporu przez EROD.

Komisja Ochrony Danych („DPC”) ogłosiła w dniu 2 września 2021 r., że wydała decyzję o ukaraniu grzywną w wysokości 225 mln euro na WhatsApp Ireland Ltd. czynniki według wiążąca decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych („EROD”) dotycząca rozstrzygania sporów, przyjęta w dniu 28 lipca na podstawie art. 65 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”).

W szczególności EROD podkreśliła, że ​​zwróciła się do DPC o zmianę projektu decyzji dotyczącej naruszenia przejrzystości, obliczenia grzywny oraz terminu wykonania nakazu. W szczególności EROD wskazała, że ​​oprócz ustaleń DPC, firma WhatApp dopuściła się poważnego naruszenia art. 12, 13 i 14 RODO w odniesieniu do informacji przekazywanych użytkownikom, a także stwierdziła dodatkowe braki w przekazanych informacjach, mające wpływ na zdolność użytkowników do zrozumienia realizowanych prawnie uzasadnionych interesów, w związku z czym zażądano, aby decyzja DPC zawierała stwierdzenie naruszenia art. 13 ust. 1 lit. d RODO. Ponadto EROD wskazała, że ​​doszło również do naruszenia zasady przejrzystości zapisanej w art. 5 ust. 1 lit. a RODO, i zażądała, aby zostało to odzwierciedlone w ostatecznej kwocie grzywny.

Ponadto EROD złożyła szereg wniosków i przedstawiła wyjaśnienia dotyczące samego obliczenia grzywny. W szczególności EROD uznała, że ​​obrót przedsiębiorstwa nie jest wyłącznie istotny dla określenia maksymalnej kwoty grzywny zgodnie z art. 83 ust. sama grzywna, w stosownych przypadkach, w celu zapewnienia, że ​​grzywna jest skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca zgodnie z art. 4 ust. 6 RODO. W związku z tym EROD stwierdziła, że ​​skonsolidowane obroty spółki dominującej WhatsApp, Facebook Inc., należy uwzględnić w obliczeniach obrotów. Ponadto EROD po raz pierwszy przedstawiła wyjaśnienie dotyczące interpretacji art. 83 ust. 1 RODO, podkreślając, że w przypadku wielokrotnych naruszeń dotyczących tych samych lub powiązanych operacji przetwarzania, wszystkie naruszenia należy wysokość grzywny.

Wreszcie ostateczna decyzja DPC zawiera nakaz dostosowania operacji przetwarzania do zgodności w okresie trzech miesięcy, skróconym z sześciomiesięcznego terminu przewidzianego początkowo w projekcie decyzji DPC, zgodnie z żądaniem EROD, w którym podkreślono istotne znaczenie zapewnienia zgodności z wymogami przejrzystości w możliwie najkrótszym czasie.

Możesz przeczytać komunikat prasowy DPC tutaj, komunikat prasowy EROD tutaj, wiążąca decyzja EROD tutaji ostateczna decyzja DPC tutaj.

en English
X