Czechy: UOOU – inspekcje przeprowadzone w I półroczu 2021 r.

Przechowywanie i przechowywanie
Organ nadzoru
Karty tożsamości

Urząd Ochrony Danych Osobowych („UOOU”) opublikował w dniu 25 października 2021 r. zestawienie kontroli przeprowadzonych w zakresie ochrony danych osobowych w I półroczu 2021 r. W szczególności UOOU określił łącznie 21 kontroli w zakresie ochrony danych osobowych. szereg sektorów, w tym usługi finansowe i ubezpieczenia, sektor non-profit, dostarczanie towarów i usług, edukacja oraz pośrednictwo w sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. W szczególności UOOU zauważył, że jedna z kontroli w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym dotyczyła zachowania dowodów osobistych, w przypadku której kontrolerzy stwierdzili, że osoba kontrolowana przetwarzała rozsądną, odpowiednią i niezbędną ilość danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych celów i przestrzegała dziesięcioletni okres przechowywania oparty na maksymalnej długości okresu przedawnienia zgodnie z ustawą nr 89/2012 Dz. Kodeks cywilny.

Możesz przeczytać informację prasową, dostępną tylko w języku czeskim, tutaj.