NÚKIB publikuje przewodnik po zarządzaniu aktywami i ryzykiem

NUKIB

Republika Czeska – Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informacyjnego Republiki Czeskiej (NÚKIB) jest centralnym urzędem administracyjnym ds. cyberbezpieczeństwa, w tym ochrony informacji niejawnych w dziedzinie systemów teleinformatycznych oraz ochrony kryptograficznej.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informacyjnego („NÚKIB”) ogłosiła w dniu 22 sierpnia 2022 r., że opublikowała przewodnik dotyczący zarządzania aktywami i ryzykiem zgodnie z dekretem nr 82/2018 Dz. z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie środków bezpieczeństwa, incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem, środków reaktywnych, wymogów sprawozdawczych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz usuwania danych. Ponadto NÚKIB stwierdził, że przewodnik jest skierowany do osób, które mają stosunkowo niewielkie doświadczenie w zarządzaniu aktywami i ryzykiem, chociaż dokument może być również wykorzystywany przez osoby bardziej doświadczone do ulepszania ustalonych procedur.

Możesz przeczytać komunikat prasowy tutaj i przewodnik tutaj, oba dostępne tylko w języku czeskim.